1. Postanowienia ogólne.

2. Opłaty.

3. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby obsługi systemu rezerwacji biletów na przejazdy pociągami w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm). Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji wydarzenia automatycznie kasowane.